Natuur en Landschap


De Adder in de Meinweg. (foto: Philip Koch)De Adder in de Meinweg. (foto: Philip Koch)

Typisch voor De Meinweg is het door de ijstijden gevormde terrassenlandschap met zijn tot 50 verschil in hoogte en zijn bossen, venen en heiden. De heiden zijn in het verleden ontstaan als gevolg van het overmatig gebruik van het gebied door de mens. Aan Nederlandse zijde bevindt zich het 1.600 ha grote nationaal park De Meinweg. Aan de Duitse zijde liggen natuurgebieden als Helpensteiner Bachtal-Rothenbach en Schaagbachtal. Bijna het gehele gebied dat tot de vroegere almende (“gemeine grond”) Meinweg behoorde is nu onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden.

Landschappelijk karakteristiek voor de Meinweg is het door de ijstijd gevormde terrassenlandschap met aanzienlijke hoogteverschillen tot 50 m. Uitgebreide bossen, venen en heidevlakten die te herleiden zijn naar het gebruik van het gebied door de daarin levende mensen, vormen karakteristieke bestanddelen van het landschap. Aan Nederlandse zijde ligt het ca. 1.600 ha grote Nationaal Park De Meinweg. Aan Duitse zijde bevinden zich de natuurreservaten Helpensteiner Bachtal, Schaagbachtal en Rothenbach. Bijna het gehele gebied van de historische grenscoöperatie Meinweg is nu bestanddeel van het Europese verbond van natuurreservaten.

In de regio met nationale parken MeinWeg voelen zich veel bedreigde planten- en diersoorten thuis. Zo groeit in het Meinweggebied bijvoorbeeld dopheide, wilde gagel, klokjesgentiaan, beenbreek en zonnedauw. De zeldzame dieren in de regio MeinWeg zijn onder andere de nachtzwaluw, de boompieper, de ijsvogel, de heikikker en de adder. Bovendien zijn er nog veel andere vogels, amfibieën en zoogdieren in het Meinweggebied.


ActiviteitenCursus Landschapsgids Midden Limburg

Het bezoeken van een mooi landschap met een landschapsgids is zeer de moeite waard.
Wil jij die landschapsgids zijn?
Geef je dan op voor de Cursus Landschapsgids Midden-Limburg. De cursus staat open voor mensen die interesse hebben in landschap, het ontstaan ervan en de samenhang tussen landschap en haar bewoners.
»www.ivncursusmiddenlimburg.nl

NatuurGenotRoute

De wandelroutes zijn tussen de 5 en 13 km lang en beginnen of eindigen altijd bij parkeerplaatsen en restaurants. Door dit netwerk is het mogelijk natuur en landschap van de hele regio wandelend te verkennen.
» verder