Natuurontwikkeling in de Nationaalparkregio MeinWeg


Plechtige opening van het Knuppelpad over de Boschbeek.Plechtige opening van het Knuppelpad over de Boschbeek.

Het Grenspark Maas-Swalm-Nette en de NABU Naturschutzstation Haus Wildenrath coördineren samen het INTERREG IV A – project "Nationaalparkregio MeinWeg". In het kader van dit project werden verschillende maatregelen voor de ontwikkeling van natuur en landschap in het projectgebied uitgevoerd.

Door de boswachterij Niederrhein werden aan Duitse zijde van het Boschbeekdal open heide en veen verbindingen gerealiseerd door het verwijderen van opslag van elzen, grove dennen, sparren en berken. Aan Nederlandse zijde werden vergelijkbare maatregelen door Staatsbosbeheer uitgevoerd. Ook werd adelaarsvaren gemaaid en werd op kleine schaal geplagd. De maatregelen dienen voor het verbinden van potentiële Nederlandse en Duitse leefgebieden van o.a. de knoflookpad en de adder. Ter bescherming van de adder in het Boschbeekdal (minder verstoring) en de mogelijkheid voor wandelaars het Boschbeekdal over te steken werd een knuppelpad aangelegd.

Woensdag 28 maart werd het nieuwe knuppelpad over de Boschbeek in de Meinweg geopend.Bij het oversteken van de Boschbeek in het nationaal park De Meinweg kregen wandelaars nogal eens natte voeten. Het beekdal van de Boschbeek gelegen in het afwisselende bos- en heidelandschap van de Meinweg vormt de grens tussen Nederland en Duitsland. Via het knuppelpad kunnen wandelaars nu met droge voeten de grens over en wordt het Nederlands-Duitse wandelnetwerk van het nationaal park De Meinweg met het Duitse natuurgebied Boschbeektal verbonden.Ook heeft Staatsbosbeheer in het nationaal park De Meinweg maatregelen uitgevoerd voor de koflookpad. Zo werden poelen opgeschoond, adelaarsvaren verwijderd en pijpestrootje geplagd. Om de leefgebieden voor de hazelworm, de gladde slang, de adder, de zandhagedis, de levendbarende hagedis, de blauwvleugelsprinkhaan en de veldkrekel te verbeteren werd houtopslag langs het traject van de voormalige IJzeren Rijn verwijderd.

Ook in de Kreis Heinsberg vond natuurontwikkeling plaats. In de Ritzroder Dünen in de Meinweg werd houtopslag verwijderd om deze gebieden open te houden. Verder werd houtopslag verwijderd uit gagelvenen in de omgeving van de Holtmühle in Wegberg en in de Vennheide.Komend jaar wordt voor de kamsalamander bij de Raky-Weiher in Wegberg een grotere poel aangelegd en worden uitkijkpunten bij Venhof in het nationaal park De Meinweg en bij de Effelder Waldsee voor de observatie van watervogels aangelegd.


Activiteiten